Menaxher Finance 221 views

Menaxher Finance

EFA Solution është një kompani e themeluar në Prill 2015 .
Ne jemi të specializuar në prodhimin e kepuces si dhe veshjeve mjekesore dhe ofrojmë zgjedhjen më të mirë të tregut gjatë gjithë procesit të punës.
Përvoja jonë në industri na lejon të sigurojmë njohurinë dhe ekspertizën që vetëm një partner lokal i besueshëm mund të bëjë.
Per tu njohur me shume me ne, klikoni www.efasolution.al ose facebook ProDyn

Efa Solution është në kërkim të një kandidati/e për pozicionin:
Menaxher Finance.

Kriteret dhe kualifikimet:

 • Master ne Finance/Kontabilitet.
 • Te kete njohuri shume te mira ne fushen e kontabilitetit, finances dhe programeve kompjuterike
 • Te punoje me integritet, perkushtim dhe motivim ne interesin me te mire te Kompanise.
 • Te ruaje dhe mbroje konfidencialitetin e informacioneve te kompanise.
 • Te kete aftesi shume te mira komunikuese dhe punes ne grup.
 • Te kete aftesi shume te mira komunikuese me shkrim dhe me goje te gjuhes Angleze.
 • Aftesi te menaxhoje situatat dhe te perballoje stresin dhe presionin ne pune.
 • Te kete aftesi organizative dhe te respektoje afatet.

Detyrat dhe Pergjegjesite:

 • Nxjerrja e bilancit vertetues si dhe pregatitja e pasqyrave financiare ne baza mujore.
 • Zhvillimi i procedurave dhe praktikave per zbatim nga ana e punonjesve te Departamentit te Finances, percaktimi i detyrave dhe pergjegjesive, auditimi i punes se kryer.
 • Pregatitja dhe kuadrimi i llogarive kontabel.
 • Bashkepunimi me Manaxhimin ne percaktimin e objektivave te kompanise si dhe ndjekja , dhe analizimi i objektivave kundrejt realitetit.
 • Analizimi i kostos se produktit te prodhuar .
 • Pergatitja e raporteve te likuiditetit
 • Vendosja e objektivave afatshkurter dhe afatgjate per sektorin e finances, dhe garantimi per permbushjen e tyre brenda afateve
 • Pergatitja, implementimi dhe kontrolli i buxhetit te kompanise.

Të interesuarit duhet të dergojne një kërkesë për punësim https://form.jotformeu.com/203441835358356 dhe një kopje të CV-së ne adresën e-mail: info@efasolution.al brenda dates 29/01/2021

Vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret do të kontaktohen

Efa Solution sh.p.k.
Rr. “Gjergj Balshaj”, Nr. 6 – Tirane
(ish godina Praktiker)

info@efasolution.al | www.efasolution.al

More Information

Apply for this job Apply via Facebook
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 1 Jobs
 • Location
 • Rruga/Zona Rruga Gjergj Balshaj, Godina Nr. 6