Menaxher Eventesh (m/f), 100.000 – 120.000 Lekë 72 views1 application

Job Expired

Hotel në Tiranë kërkon të punësoj:

Menaxher /e Eventesh

Detyrat dhe Përgjegjësitë:

 Në bashkëpunim me menaxherin e shitjeve krijon dhe implementon paketa/shërbime për
evente, konferenca etj;
• Maksimizojnë të ardhurat përfshirë parashikimet dhe raportimet e sakta dhe në kohë;
• Të krijojnë dhe zbatojnë një kalendar eventesh gjatë gjithë vitit;
• Të kënë aftësi të mira planifikimi, shitjeje, organizimi dhe negocimi;
• Menaxhojnë aspektin administrativ të një eventi duke përfshirë kontratën, negocimin e detajeve,
parashikimin e të ardhurave, raportimin dhe mundesitë e rinovimit të kontratës;
• Kryejnë takime dhe komunikojnë, për të gjeneruar të ardhura shtesë nga klientët ekszistues dhe
klientët e rinj;
• Ndjekin deri në përfundim të gjitha transaksionet financiare, duke siguruar që të gjitha të
ardhurat për shërbimet e ofruara janë mbledhur;
• Kujdesen të kenë një imazhi profesional gjatë gjithë kohës;
• Kandidatët duhet të jenë fleksibël në orare dhe të gatshëm të ndjekin zhvillimin e eventeve;

Kualifikimet dhe Aftësitë:

• Të kenë mbi 3 vjet ekperiencë në këtë pozicion, e preferueshme në industrinë e hotelerisë;
• Diplomë Universitare në Marketing, Administrim Biznes, Hoteleri Turizem;
• Preferohen kandidatë të cilët kanë eksperienca të mëparshme në sektorin e shërbimeve;
• Kandidatët duhet të jenë të aftë për të përballuar fluksin e punës, të menaxhojnë mirë stresin
dhe të marrin vendime në situata të vështira brenda një kohe të shkurtër;
• Te jenë të vëmendshëm ndaj detajeve;
• Të kenë aftësi shumë të mira marketingu dhe shitje;
• Të kenë aftësi shumë të mira komunikuese dhe ndërvepruese me të tjerët;
• Të kenë aftësi shumë të mira analitike, vendimarrëse dhe manaxheriale;
• Të kenë njohuri shumë të mira të gjuhës Angleze (e shkruar dhe e folur);

Ofrohet:

• Paga 100.000 – 120.000 Lekë, ne baze te eksperiences
• Kushte shumë të mira pune.

Për më teper informacion jeni të lutur të kontaktoni: 0675166158, ose dërgoni CV-në tuaj në adresën e emailit: hotelnetirane1@gmail.com

Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr. 9887, date 10.03.2008 i ndryshuar, vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”.

More Information

  • This job has expired!