Menaxher/e Shitjesh 57 views


Ar-bi Service Shpk kerkon te punesoje,

Menaxher Shitjesh

Të përfaqësojë kompaninë në një mënyrë profesionale dhe pozitive në cdo moment;

Të japë kontribut proaktiv dhe të vazhduëshëm në zhvillimin dhe përmirësimin e përformances së Departamentit të Shitjes.

Të menaxhojë procesin e shitjes dhe të arrijë objektivat e vendosur individual dhe ne grup.

Të jetë i informuar dhe përditësuar me strukturen e tregut

Të bashkepunojë me stafin ne varesi, me personat kyç në kontakte dhe tek klientët si dhe me palë të treta për të arritur objektivat e kompanisë si dhe realizuar objektivat

Të identifikojë dhe zhvillojë mundësi rritje për kompaninë te klientet potencial dhe ekzistues.

Të njohë, aplikojë dhe zhvillojë teknikat e shitjes në cdo fazë të procesit të shitjes.Të planifikojë, dokumentojë dhe ndjekë veprimtarinë e shitjes

Të jetë në gjendje të formuloj propozime dhe zgjidhje për nevojat e përgjithshme dhe specifike të klientit ekzistues ose potencial;

Te interesuarit jane te lutur te dergojne aplikimin e tyre me subjekt pozicionin e deshiruar ne:

Email: hr@arbidistribution.al

More Information

Apply for this job Apply via Facebook
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 16 Jobs
  • Location Tiranë
  • Profili Supermarket