Menaxher/e Logjistike 236 views4 applications

Job Expired

Ar-Bi Service shpk, kompani distribucioni kerkon te punesoje:
Menaxher/e Logjistike

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Përgjegjës kryesor për optimizimin e kohës së ngarkesave dhe minimizimin e kostove të transportit;
 • Menaxhon flotën e të gjithë mjeteve të kompanisë, (vetura dhe mjete transporti);
 • Njeh shumë mirë kodin rrugor dhe çdo dispozitë ligjore që lidhet me qarkullimin e mjeteve të transportit të të gjitha llojeve dhe madhësive në territorin e Shqiperisë ose shteteve që kompania kryen shkëmbime tregtare. Eshtë i përditesuar me ndryshimet e reja, provizore ose sezonale të ligjeve dhe rregullave që lidhen me qarkullimin e mjeteve të transportit;
 • Organizon, drejton dhe motivon shoferët e mjeteve të transportit që ka në varësi;
 • Mban në një databasë të gjitha të dhënat e mjeteve dhe merr masa paraprake për sherbimet periodike dhe kryerjen e dokumentacionit përkates në kohë;
 • Për çdo problem, shërbim ose difekt koordinon me personin përgjegjës të mirëmbajtjes teknike të mjeteve;
 • Propozon ose merr masa ndëshkimore, si edhe vendos penalitete sipas rregullave, për punonjësit në raste shkeljesh nga shofëret e transportit ose përdoruesit e tjerë të mjeteve të kompanisë;
 • Përgjegjës për respektimin e të gjithë procedurave që lidhen me pozicionin e tij të punës;
 • Kryen raportime periodike të mbi ecurinë dhe problematikat e punës.

Kualifikimet e kërkuara për pozicionin:

 • Të ketë përfunduar Fakultetin Ekonomik;
 • Të ketë eksperiencë pune në Logjistikë dhe Magazinë;
 • Të ketë aftesi organizative;
 • Të jetë i komunikueshem;
 • Të ketë njohuri mbi pakten Office;
 • Të posedojë leje drejtimi automjeti;
 • Të jetë i aftë të punoje në grup.

Adresa: Rruga Nacionale dytesore Tirane – Elbasan, km. 5, Mullet
Te gjithe te interesuarit jane te lutur te dergojne aplikimin e tyre me subject pozicionin e deshiruar:
Email
: hr@arbidistribution.al
Cel. : +355 697 048 817

More Information

 • This job has expired!
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 3 Jobs
 • Location Tiranë
 • Profili Supermarket