Menaxher /e Eventesh New 16 views

ARKA Hotel pjesë e kompanisë ATDG (Art and Tourism Development Group), një nga kompanitë lider në fushën e Turizmit dhe hotelerisë,

Ju fton të aplikoni në pozicionin e:

Menaxher /e Eventesh

Përshkrim i përgjithshëm

 

Si Menaxher/e Eventesh do të jeni përgjegjës për krijimin e strategjive dhe arritjen e objektivave për departamentin e eventeve.  Organizimin dhe mbikëqyrjen e eventeve nga ideja deri në realizim.

Detyrat dhe Përgjegjësitë:

 • Në bashkëpunim me menaxherin e shitjeve krijon dhe implementon paketa/shërbime për evente, konferenca etj;
 • Maksimizojnë të ardhurat përfshirë parashikimet dhe raportimet e sakta dhe në kohë
 • Punojnë ngushtësisht me Menaxherin e Hotelit dhe menaxherët e departamenteve të tjerë për të garantuar mbarëvajtjen e eventeve që zhvillohen në hotel;
 • Të krijojnë dhe zbatojnë një kalendar eventesh gjatë gjithë vitit;
 • Të kënë aftësi të mira planifikimi, shitjeje, organizimi dhe negocimi;
 • Menaxhojnë aspektin administrativ të një eventi duke përfshirë kontratën, negocimin e detajeve, parashikimin e të ardhurave, raportimin dhe mundesitë e rinovimit të kontratës;
 • Realizojnë planin e takimeve me klientet dhe mbylljen e kontratave;
 • Kujdesen që të zbatohen me përpikmeri kushtet dhe kërkesat e klienteve në kohë dhe në cilësi të shkruara në kontratë;
 • Kryejnë takime dhe komunikojnë, për të gjeneruar të ardhura shtesë nga klientët ekszistues dhe klientët e rinj;
 • Ndjekin deri në përfundim të gjitha transaksionet financiare, duke siguruar që të gjitha të ardhurat për shërbimet e ofruara janë mbledhur;
 • Kujdesen të kenë një imazhi profesional gjatë gjithë kohës;
 • Kandidatët duhet të jenë fleksibël në orare dhe të gatshëm të ndjekin zhvillimin e eventeve;

Kualifikimet dhe Aftësitë:

 • Të kenë mbi 3 vjet ekperiencë në këtë pozicion, e preferueshme në industrinë e hotelerisë;
 • Diplomë Universitare në Marketing, Administrim Biznes, Hoteleri Turizem, (kualifikimet pasuniversitare përbëjnë avantazh);
 • Preferohen kandidatë të cilët kanë eksperienca të mëparshme në sektorin e shërbimeve;
 • Kandidatët duhet të jenë të aftë për të përballuar fluksin e punës, të menaxhojnë mirë stresin dhe të marrin vendime në situata të vështira brenda një kohe të shkurtër;
 • Te jenë të vëmendshëm ndaj detajeve;
 • Të kenë aftësi shumë të mira marketingu dhe shitje;
 • Të kenë aftësi shumë të mira komunikuese dhe ndërvepruese me të tjerët;
 • Të kenë aftësi shumë të mira analitike, vendimarrëse dhe manaxheriale;
 • Të kenë njohuri shumë të mira të gjuhës Angleze (e shkruar dhe e folur);
 • Duhet të jenë të pajisur me patentë;

 

Shënim:  PREFEROHEN PERSONA QE KANE EKSPERIENCE DHE/OSE NJOHIN SEKTORIN E TURIZMIT

Apply for this job Apply via Facebook
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 31 Jobs
 • Location
 • Profili Turizem