Magazinier Prodhimi 88 views

Job Expired

Edipack është prodhuesi më i madh dhe i suksesshëm i paketimit në Shqipëri me një kapacitet shumë të madhë prodhues të letres dhe kartonit. Prej vitit 2003 vazhdojmë prodhimin e kutive të kartonit dhe të ambalazhimit, gjithashtu jemi shpërndarës të letrës së ambalazhimit si produkt i ndërmjetëm për prodhuesit vendas të paketimit.

Detyrat

 • Nxjerr mallin nga prodhimi dhe sipas planit të furnizimit, bën plotësimin dhe ngarkimin e mallit për në destinacion, te subjektet;
 • Për sasin e ngarkuar bën daljen e mallit nga magazina dhe çon dokumentin pranë finacës për finalizimin e shitjes dhe faturimit;
 • Zbaton rregulloren e brendëshme të shoqërisë;
 • Bën rakordim me Drejtorin e Financës për mallin e shitur;
 • Zbaton rregullat e sigurimit teknik gjatë gjithë procesit të punës, për të cilat është instruktuar nga personeli përkatës;
 • Bën depozitimn paraprak të mallit në magazinën e furnizimit;
 • Bën furnizimin me karburant të mjeteve të shoqëris, i regjstron ato dhe rakordon me financën.

Kualifikimiet

– Të ketë mbaruar arsimin e mesëm ose të lartë.
– Të ketë eksperienca të mëparshme.
– Të jetë korrekt dhe bashkëpunues.
– Preferohet mosha 30 vjeç- 50 vjeç.

Shenime

Të interesuarit të dërgojnë CV në adresën e emailit: zyrajuridike@edipack.al ose të kontaktojnë në numrin e telefonit 0697014871.
Adresa jone: Lagja 15, Rr.”Aleksander Goga”, Portoromano, Durrës, Shqipëri.

More Information

 • This job has expired!
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 0 Jobs
 • Location Durrës
 • Rruga/Zona Lagja 15, Rr.
 • Tel/Mob 0697014871
 • Profili Prodhim/Perpunim, Tregti dhe Prodhim