Magazinier i depos 71 views

Job Expired

Përgjegjësitë dhe detyrat:

 • Përgjegjës ndihmës për stokun dhe materialet e pjesëve të këmbimit duke përfshirë puna në depo në periudha sipas nevojës.
 • Përgjegjës ndihmës për regjistrimin e numrave serik të produkteve të reja në sistem.
 • Përgjegjës ndihmës për porosinë e blerjes së pjesëve rezervë dhe materialeve të montimit duke përfshirë mbikqyrjen e importit të produkteve.
 • Ndihmës për vizitat në terren për projekte të reja (pompa termike, ventilim).
 • Përgjegjës për mbrojtjen e vlerave, misionit dhe vizionit të kompanisë.
 • Përgjegjës për mbrojtjen e reputacionit të brendshëm dhe të jashtëm të kompanisë.
 • Përgjegjës për asetet e kompanisë.
 • Përgjegjës për veglat dhe mjetet e punës në teren dhe në punëtori.

Kualifikimet e kërkuara:

 • Aftësi komunikuese të mira.
 • Aftësi teknike relevante me përshkrimin e detyrave.
 • Aftësi softuerike apo kompjuterike.
 • Njohje bazike të gjuhës Angleze.

More Information

 • This job has expired!
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 1 Jobs
 • Location Prishtine
 • Rruga/Zona Rr. Nazim Gafurri
 • Tel/Mob +38345440011
 • Profili Konsulence