Magazinier – Ekonomist 298 views

Job Expired

Në kuadër të procesit të plotësimit të personelit Spitali Salus kërkon Magazinier – Ekonomist me karakteristikat si më poshtë:

-Të ketë kryer studimet e larta në degën përkatëse (preferohet dega ekonomik)
-Të ketë njohuri shumë të mira në përdorimin e Excel-it dhe njohuri -të mjaftueshme në programet e tjera kompjuterike.
-Te ketë eksperiencë pune në pozicione të ngjashme
-Aftësi shumë të mira komunikuese.
-Aftësi te mira bashkepunimi dhe pune në grup.
-Të jetë njohës/e i/e gjuhes Italiane (kriter i domosdoshem).
-Preferohet eksperience e me parshme spitalore

Procedura e aplikimit:Kandidatët aplikues, deri në datën 20 tetor 2022, duhet të nisin në adresën elektronike info@salus.al dokumentacionin e mëposhtëm:
-Një CV të përditësuar, në gjuhën shqipe në formatin Europass;
-Një letër interesi për pozicion për të cilin aplikon;

Vetëm personat që plotësojnë kriteret e vendosura më sipër do të kontaktohen.

Të dhënat e aplikantëve mblidhen, përpunohen dhe trajtohen në mënyrë konfidenciale në përputhje me Ligjin nr. 9887, datë 10.03.2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” I ndryshuar.
Suksese!

More Information

  • This job has expired!
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 4 Jobs
  • Location Albania, Tiranë
  • Profili Mjeksi