Magazinier/e 85 views

Kualifikimi i kërkuar:

 • Eksperience pune në mbajtjen e magazines (5vite)
 • Të ketë perdorur programin financiar Alpha
 • Aftësi shumë të mira organizuese dhe koordinuese
 • Arsimim ne fushën e Ekonomisë

Detyrat kryesore:

 • Mban pergjegjësi mbi mallin e magazinuar ne magazinën përkatëse.
 • Ruan dhe sistemon mallrat në ambjentet përkatëse të magazinës.
 • Kontrollon të gjitha daljet/shitjet e produkteve nga magazine perkatese dhe krahason sasitë fizike të bera dalje me dokumentacionin perkatës shoqërues (fatura, flete dalje etj )
 • Kryen hedhjen e veprimeve perkatëse të flete daljeve/shitjeve në programin financiar Alpha
 • Bashkëpunon me financen për të kontrolluar perputhshmerinë e të gjitha regjistrimeve që bëhen në sistem me levizjet fizike të mallrave
 • Bën kodifikimin dhe vendosjen e produkteve në magazinë në mënyren e duhur për të lehtësuar identifikimin dhe kontrollin e produkteve
 • Monitoron në bazë ditore stokun e magazinës dhe vazhdimisht krahason gjëndjen fizike me sasitë në sistem duke kryer inventarizime fizike të produkteve.

More Information

Please login with Candidate account to view more fields.
Apply for this job Apply via Facebook
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 7 Jobs
 • Location
 • Profili Elektronike, Informatike/IT/Software, IT