Magazinier 86 views

Job Expired

FM Reklama është një kompani e cila operon në tregun e komunikimit vizual, reklamave, printimeve dixhitale dhe produkteve promocionale, kërkon ti bashkohet ekipit të saj një person i përgjegjshëm në rolin Magazinier.

Përgjegjësitë kryesore:

 • Kryen marrjen, magazinimin dhe shpërndarjen e materialeve në njësitë përkatëse të prodhimit;
 • Kontrollon të gjitha materialet dhe produktet që hyjnë dhe dalin në hapësirën që ka nën përgjegjësi;
 • Mbikëqyr aktivitetin ditor të magazines;
 • Kujdeset për mirëmbajtjen e magazines dhe administrimin e mallrave;
 • Ruan dokumentacionin e magazinës sipas standardeve të kompanisë;
 • Verifikon dhe identifikon diferencat mes sasisë së marrë në dorëzim dhe sasisë së porositur;
 • Kryen inventarin fizik, në përputhje me udhëzimet e Departamentit të Financës;

Aftësitë e nevojshme:

 • Aftësi shumë të mira organizative;
 • Aftësi shumë të mira komunikuese dhe të punuarit në grup;
 • Person me integritet, i përkushtuar dhe fleksibël ndaj punës;

Kualifikime:

 • Diplomë e arsimit të mesëm Ekonomik. Përbëjnë avantazh kandidatët të cilët kanë përfunduar arsimin e lartë.
 • Njohuri të mira në përdorimin e paketës Microsoft Office;
 • Të njoh sistemet financiare dhe ERP.
 • Përbëjnë avantazh kandidatët të cilët kanë patur eksperiencë në nje rol të ngjashëm me parë, në logjistikë, magazinim dhe inventarizim.

Ju ftojmë të dërgoni CV-në tuaj në adresen e emailit hr@fmreklama.al brenda datës 15 Nëntor. Për më shumë informacion kontaktoni në nr. e telefonit +355 67 200 5985

More Information

 • This job has expired!
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 3 Jobs
 • Location Tiranë
 • Rruga/Zona Rr. Prush, Vaqarr, Tirana, Albania
 • Tel/Mob 067 200 5985
 • Profili Marketing