Magazinier 94 views2 applications

Detyrat

Pregatit dhe kontrollon porositë për shpërndarje sipas procedurave të kompanisë;
Sistemon produktet dhe mirëmban magazinën të rregullt dhe funksionale;
Ka përgjegjësi në sigurimin e efiçiencës dhe saktësisë së përgatitjes për shpërndarjen e produkteve dhe mallrave të kompanisë;
Kujdeset për ruajtjen dhe mirëmbajten e mallrave në magazinë;
Inventarizimi sipas nevojave të kompanisë;
Zbaton me korrektësi detyrat e caktuara nga Supervizori.
Dërgon porosi tek klientë të ndryshëm;

Kualifikimet
Aftësi të kërkuara:

Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese dhe të jetë bashkëpunues;
Të zotërojë leje drejtimi automjeti (B)
Të përdori motorr
Të ketë njohuri bazë në përdorimin e kompjuterit (paketa Office);
Preferohet të ketë patur më parë eksperiencë pune të ngjashme;

Dërgoni CV tuaj në:
info@prime-distributor.al
Tel: +355698776627

More Information

Apply for this job Apply via Facebook
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 1 Jobs
  • Location Albania, Tiranë
  • Profili Farmaceutike