LOGISTIC MANAGER 25 views

Përmbledhje e punës:

Farmatech shpk po kërkon të integrojë në stafin e tij një Logistic Manager.

Përgjegjësite e tij/saj do të  përfshijnë organizimin, monitorimin, magazinimin dhe shpërndarjen e mallrave. Qëllimi është të menaxhohet i gjithë cikli i porosive në mënyrë që të përmirësohet zhvillimi i biznesit dhe rritje e tij si dhe të sigurohet customer satisfaction.

Përgjegjësitë:

 • Planifikimi dhe menaxhimi i logjistikës, magazinës, transportit dhe shërbimeve ndaj klientit
 • Drejtimi, optimizimi dhe koordinimi i ciklit të plotë të porosisë
 • Planifikimi dhe menaxhimi në mënyrë strategjike i shërbimeve të logjistikës, magazinës, transportit dhe klientit
 • Të drejtojë dhe koordinojë ciklin e plotë të porosisë
 • Mbani gjurmë të dërgesave, sasisë, kohës së dorëzimit, kostove të transportit dhe efikasitetit te zinxhirit shpërndarës
 • Zgjidh çdo problem apo ankesë që lind
 • Të ketë në fokus kostot, përpikmërinë dhe afatin kohor të shpërndarjes së mallrave

Përbëjnë prioritet:

 • Përvojë pune si Menaxher i Logjistikës
 • Aftësi për të menaxhuar stafin
 • Të aftë në për të përdorur programet kompiuterike
 • Aftësi të shkëlqyera analitike, të zgjidhjes së problemeve dhe organizative
 • Aftësi për të punuar në mënyrë të pavarur dhe për të trajtuar projekte të shumta
 • Studime në Administrim Biznesi, Logjistikë ose Zinxhiri Furnizues

Mirepresim aplikimet tuaja ne adresen info@farmatech.net

 

Apply for this job
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 10 Jobs
 • Location Tiranë
 • Profili Call Center