Loan Officer Intern 336 views

Crimson Finance Fund Albania, institucion financiar jo bankë i licensuar nga Banka e Shqipërisë
dhe i specializuar në produktet financiare Leasing dhe Factoring,
është në kërkim të kandidatëve të interesuar për të zhvilluar një internship 2 – 4 muaj
pranë departamentit te shitjeve në pozicionin Loan Officer.

Kandidatët duhet të përmbushin kriteret si më poshtë:

•Të kenë kryer studimet Bachelor në fushën e ekonomisë (Financë-Kontabilitet, Administrim Biznesi)
•Të jenë njohës shumë të mirë të gjuhës angleze
•Të kenë mesatare të studimeve mbi 9
•Të kenë aftësi të shkelqyera komunikimi
•Të kenë dëshirë për të mësuar dhe për t’u rritur profesionalisht në një ambient dinamik pune
•Eksperienca të mëparshme në shitje door-to-door ose call center është shumë e vlerësueshme

Përfitimet nga programi i Internship pranë Crimson Finance Fund Albania:

•Kandidatët do të kenë mundësinë të punojnë me ekspertë të fushës së Leasing dhe Factoring
•Kandidatët do të kenë mundësinë të aftësohen në analiza financiare
•Intern-I do të përfitojë edhe një page simbolike

Kandidatët që i plotësojnë kriteret e sipërpërmendura janë të ftuar të dërgojnë CV-në
bashkë me certifikimet përkatëse dhe listën e notave në adresën e e-mail: hr@cffa.al

More Information

Please login with Candidate account to view more fields.
Apply for this job Apply via Facebook
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 1 Jobs
  • Location Tiranë
Connect with us
Contact Us