Lajmërim Pune Operator Speed Taxi 292 views11 applications

Job Expired

Speed Taxi Shkodër shpall lajmërim pune për Operator dispeçeri në zyrën qendrore Shkodër.

Rreth nesh:

SPEED TAXI është kompania lider e cila ndryshoi konceptin e shërbimit taksi në Shqipëri. E krijuar në Janar të vitit 2012, SPEED TAXI vendosi për herë të parë standardet ndërkombëtare të shërbimit taksi me tarifa konkuruese.

Flota e SPEED TAXI Shkodër përbëhet nga 15 automjete Skoda Superb 2015 dhe 2016, të cilat dallohen për sigurinë, komoditetin, hapsirën e konsiderueshme në kabinë dhe shpejtësinë e lëvizjes.

 

 

 

Detyrat e operatorit

  • Përgjigjet në telefon dhe / apo me çfarëdo mjeti tjetër komunikimi në lidhje me kërkesat e klientëve për shërbimin taksi
  • Jep informacion në lidhje me çmimet dhe tarifat e shërbimit taksi
  • Menaxhon, shpërndan dhe bën rezervimet e taksive
  • Përpunon dhe transmeton informacionin dhe udhëzimet për të bashkërenduar aktivitetet e taksistëve

Kualifikimet

  • Kërkohen aftësi planifikuese dhe organizative, aftësi pune në autonomi, orientim drejt klientit
  • Aftësi të shkëlqyera komunikuese, integritet, seriozitet, aftësi për të punuar në grup
  • Njohje bazë të paketës Office
  • Njohja e gjuhës angleze përbën përparësi

More Information

  • This job has expired!