Kuzhinier/e 139 views1 application

Job Expired

Në kuadër të procesit të plotësimit të personelit Spitali Salus kërkon kuzhinier/e me karakteristikat si më poshtë:

  • Të ketë mbaruar të paktën arsimin e mesëm
  • Të jetë e përgjegjshme dhe e shkathët.
  • Të jetë përpiktë në realizimin e recetave.
  • Aftësi të mira bashkëpunuese.
  • Të ketë përvojë pune në struktura spitalore.

Procedura e aplikimit:
Kandidatët aplikues, deri në datën 30 Dhjetor 2022, duhet të nisin në adresën elektronike info@salus.al dokumentacionin e mëposhtëm:

-Një CV të përditësuar, në gjuhën shqipe;
Vetëm personat që plotësojnë kriteret e vendosura më sipër do të kontaktohen.
Të dhënat e aplikantëve mblidhen, përpunohen dhe trajtohen në mënyrë konfidenciale në përputhje me Ligjin nr. 9887, datë 10.03.2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” I ndryshuar.

Suksese!

More Information

  • This job has expired!
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 4 Jobs
  • Location Albania, Tiranë
  • Profili Mjeksi