Kordinator/e Prokurimesh 169 views2 applications

Job Expired

Prodyn sh.p.k kërkon Koordinator /e Prokurimesh,per realizimin me sukses te objektivave të kompanise.

Detyrat kryesore:
§ Zhvillon dhe implementon politikat dhe procedurat e prokurimit.
§ Përcakton objektivat spacifike afatshkurtëra/afatmesme për prokurimin bazuar në planet e kompanisë.
§ Bashkëpunon me departamentet/zyrat tjera për të saktësuar kërkesat teknike dhe cilësore të lëndëve të para/shërbimeve që i duhen kompanisë.
§ Përgatit dokumetat për tendertat apo mënyrat tjera që do të kontaktojë me furnitorët potencialë.
§ Përgatit dhe ruan dosjen e dokumentacionit të prokurimit.
§ Bashkëpunon me IT për nevojën e prokurimit elektronik.
§ Përzgjedh furnitorët potencialë të përshtatshëm dhe me burime të qëndrueshme të mundësisë së furnizimit të lëndëve të para.
§ Merr dhe analizon kuotat e marra nga furnitorët e përzgjedhur dhe përgatit strategjinë për negocim.
§ Negocion termat e çmimeve dhe termat e kontratave.
§ Mbron interesat e Prodyn
Kualifikimet / Kërkesat

§ Të ketë përfunduar studimet në fakultetin e Ekonomisë.
§ Eksperienca pune,minimalisht 2 vjet ne prokurime
§ Të njohe shume mire gjuhës angleze (folur & shkruar)
§ Të ketë njohuri shume te mira te paketës Microsoft Office
Të tjera:
§ Aftësi shumë të mira komunikimi , organizimi ,analitike.
§ Integritet, dhe aftesi per marrje vendimesh te rendesishme ne kushte te veshtira.
§ Aftesi te mira per te negociuar.
§ I/e aftë të punojë në skuadër
§ Të trajtoj me konfidencialitet maksimal informacionet e brendëshme dhe sensitive.

Të gjithë kandidatet e interesuar që plotësojnë kriteret më sipër janë të lutur të dorëzojnë Cv-në në adresën arapi.v@prodyn.al, info@prodyn.al

Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas rregullave për Mbrojtjen e të Dhënave Personale.

Do të kontaktohen per intervistë vetëm kandidatët e përzgjedhur

More Information

Please login with Candidate account to view more fields.
  • This job has expired!
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 1 Jobs
  • Location
  • Rruga/Zona Rruga Gjergj Balshaj