Korce, ofroj vend pune Agjent Shitje 90 views2 applications

Aiba kompani shpall vakant pozicionin Agjent Shitje – Rrethi Korce.

Detyrat dhe Pergjegjesite

 • Pergjegjes per menaxhimin e portofolit te klienteve dhe ndjekja e marredhenieve me ta;
 • Te realizoj planin e shitjeve te percaktuar nga kompania ne zonen/portofolin e klienteve te kompanise;
 • Te njohe ne menyre te shkelqyer produktet e kompanise;
 • Pergjegjes per mirembajtjen e rrjetit ekzistues te klienteve dhe identifikimin e klienteve te rinj;
 • Nderton, miremban dhe permireson marredheniet e biznesit me klientet duke siguruar plotesimin e nevojave te tyre sipas standarteve me te larta;
 • Inicion plane veprimi per krijim alternativash te reja per shitjen e produkteve te kompanise;
 • Pergjegjes per ndjekjen e proceseve te punes sic percaktohet ne udhezimet e shitjeve dhe ne perputhje me objektivat e percaktuara nga kompania;
 • Komunikon ne menyre profesionale me klientet dhe mban kontakte te vazhdueshme me ta;
 • Te zbatoj me perpikmeri dhe brenda afatit kohor te kerkuar, te realizimit te detyrave dhe zgjidhjes se probleve te percaktuar nga eprori;
 • Raporton sipas kerkeses dhe standarteve te raportimit;
 • Detyra te tjera qe mund ti ngarkohen nga Menaxheri I Shitjes.

Kualifikimet dhe Kerkesat

 • Te kete perfunduar arsimin e larte ekonomik,marketing;
 • Mbi 3 vite experience pune te ngjashme;
 • Njohje shume te mire te zones
 • Te zoteroj leje drejtimi automjeti klasi B;
 • Aftesi shume te mira komunikimi;
 • Njohuri te programeve financiare;
 • Njohuri shume te mira te paketes Microsoft Office;

Te interesuarit mund te dergojne CV e tyre ne adresen office@aiba.al

More Information

Apply for this job Apply via Facebook
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 1 Jobs
 • Location Tiranë
 • Profili Prodhim/Perpunim