Koordinatore Zyre 191 views4 applications

Job Expired

Ofrohet vend pune Koordinatore Zyre

Detyrat dhe përgjegjësitë :

Merr pjesë në koordinimin e proceseve të punës;
• Asiston në përgatitjen, formatimin dhe zhvillimin e dokumentave të ndryshme të kompanisë;
• Mirëmban dhe arshivon sistemin e dosjeve, korrespondencave, etj;
• Koordinon takimet, intervistat dhe komunikimet midis përgjegjësve dhe punonjësve;
• Merr pjesë në hartimin dhe përgatitjen e raporteve dhe informacioneve të ndryshme;
• Raporton te administratori në mënyrë të detajuar ecurinë e punës ditore;
• Detyra të tjera të cilat mund ti caktohen.

Kandidatët e interesuar mund të dërgojnë aplikimet e tyre me e-mail në adresën tonë elektronike: info@falcon.al duke specifikuar pozicionin e punës që aplikojnë ose mund të na kontaktoni në numrin e telefonit 0697083077 .

Ju njoftojmë se të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr.9887 përcaktuar nga Kuvendi i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”.

More Information

  • This job has expired!
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 0 Jobs
  • Location Albania, Tiranë