Koordinator Operacional 55 views

EFA Solution është një kompani e themeluar në Prill 2015 .
Ne jemi të specializuar në prodhimin e kepuces dhe ofrojmë zgjedhjen më të mirë të tregut gjatë gjithë procesit të punës.
Përvoja jonë në industri na lejon të sigurojmë njohurinë dhe ekspertizën që vetëm një partner lokal i besueshëm mund të bëjë.
Per tu njohur me shume me ne, klikoni www.efasolution.al ose facebook ProDyn

Efa Solution është në kërkim të një kandidati/e për pozicionin:
Koordinator Operacional.

Kriteret dhe kualifikimet:

 • Diplome Universitare ne nje nga deget e Fakultetit Ekonomik/Shkenave te natyres
 • Aftesi shume te mira analitike
 • Njohuri shume te mira te paketes Microsoft Office, aftesi te avancuara ne perdorimin e Excel.
 • Te kete aftesi shume te mira komunikuese dhe punes ne grup.
 • Aftesi shume te mira kominkuese me shkrim dhe me goje te gjuhes Angleze
 • Aftesi te menaxhoje situatet dhe per te perballuar stresin dhe presionin ne pune.
 • Aftesi orginanizative dhe te respektoje aftet
 • Te jete fleksibel

Detyrat dhe Pergjegjesite Logjistike:

 • NDJEKJE E LENDEVE TE PARA: te siguroje ndjekje te rregullt te LP (lendeve te para): shkarkimi, ruajtja, transporti ne fabrike. Bashkërendon veprimet me magazinierin për të bëre inventarin fizik të detajuar, të mallrave në përputhje me urdhërat e punës.
 • URDHERAT E PUNES: Koordinon veprimet për ndarjen e lëndëve të para konform urdhrave të punës për cdo klinti, sipas listave përkatëse të urdhërave të punës. Sigurohet që lëndët e para dhe ndihmëse, të mbërrijnë në kohë tek magazinat e prodhimit me qëllim që të mos bëhet pengesë për realizimin ne kohë të produktit të gatshëm.
 • PLLOTESIMI I URDHERAVE TE PUNES/PO-ve. Organizon monitorimin e plotesimit te UP/PO-ve, raportimet nga fabrika per mangesite e LP; komunikon me Klientin per nevojat e LP sipas mangesive.
 • KOORDINIM I E-SISTEMEVE. Kordinon me IT dhe departamentet tjera funksionimin e sistemeve informatike ne magazine dhe departament.
 • RAPORTE. Pergatit dhe analizimi i raporteve te ndryshme sipas situates, mban te azhornuar raportet ditore, si dhe raportin javore lidhur me invetarizimin e lendes se pare

Të interesuarit duhet të dergojne një kërkesë për punësim dhe një kopje të CV-së ne adresën e-mail: info@efasolution.al brenda datës 31/01/2020

Vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret do të kontaktohen

More Information

Please login with Candidate account to view more fields.
Apply for this job Apply via Facebook
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 1 Jobs
 • Location Tiranë
 • Rruga/Zona Rruga Gjergj Balshaj, Godina Nr. 6
Connect with us
Contact Us