Koordinator Operacional 149 views

Job Expired

EFA Solution është një kompani e themeluar në Prill 2015 .
Ne jemi të specializuar në prodhimin e kepuces dhe ofrojmë zgjedhjen më të mirë të tregut gjatë gjithë procesit të punës.
Përvoja jonë në industri na lejon të sigurojmë njohurinë dhe ekspertizën që vetëm një partner lokal i besueshëm mund të bëjë.
Per tu njohur me shume me ne, klikoni www.efasolution.al ose facebook ProDyn

Efa Solution është në kërkim të një kandidati/e për pozicionin:
Koordinator Operacional.

Kriteret dhe kualifikimet:

 • Diplome Universitare ne nje nga deget e Fakultetit Ekonomik/Shkenave te natyres
 • Aftesi shume te mira analitike
 • Njohuri shume te mira te paketes Microsoft Office, aftesi te avancuara ne perdorimin e Excel.
 • Te kete aftesi shume te mira komunikuese dhe punes ne grup.
 • Aftesi shume te mira kominkuese me shkrim dhe me goje te gjuhes Angleze
 • Aftesi te menaxhoje situatet dhe per te perballuar stresin dhe presionin ne pune.
 • Aftesi orginanizative dhe te respektoje aftet
 • Te jete fleksibel

Detyrat dhe Pergjegjesite Logjistike:

 • NDJEKJE E LENDEVE TE PARA: te siguroje ndjekje te rregullt te LP (lendeve te para): shkarkimi, ruajtja, transporti ne fabrike. Bashkërendon veprimet me magazinierin për të bëre inventarin fizik të detajuar, të mallrave në përputhje me urdhërat e punës.
 • URDHERAT E PUNES: Koordinon veprimet për ndarjen e lëndëve të para konform urdhrave të punës për cdo klinti, sipas listave përkatëse të urdhërave të punës. Sigurohet që lëndët e para dhe ndihmëse, të mbërrijnë në kohë tek magazinat e prodhimit me qëllim që të mos bëhet pengesë për realizimin ne kohë të produktit të gatshëm.
 • PLLOTESIMI I URDHERAVE TE PUNES/PO-ve. Organizon monitorimin e plotesimit te UP/PO-ve, raportimet nga fabrika per mangesite e LP; komunikon me Klientin per nevojat e LP sipas mangesive.
 • KOORDINIM I E-SISTEMEVE. Kordinon me IT dhe departamentet tjera funksionimin e sistemeve informatike ne magazine dhe departament.
 • RAPORTE. Pergatit dhe analizimi i raporteve te ndryshme sipas situates, mban te azhornuar raportet ditore, si dhe raportin javore lidhur me invetarizimin e lendes se pare

Të interesuarit duhet të dergojne një kërkesë për punësim dhe një kopje të CV-së ne adresën e-mail: info@efasolution.al brenda datës 31/01/2020

Vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret do të kontaktohen

More Information

Please login with Candidate account to view more fields.
 • This job has expired!
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 0 Jobs
 • Location
 • Rruga/Zona Rruga Gjergj Balshaj, Godina Nr. 6