Kontabilist/e 184 views1 application

Job Expired
People R Us, në emër të klientit të saj që vepron në fushën e FMCG aktualisht është duke rekrutuar Kontabilist/e.
Detyra dhe përgjegjësi:
1. Kontrolli i urdhër blerjeve për marketet dhe pikat e shitjeve.
2. Evidentimi i problamatikave në lidhje me: artikujt hyrës, sasive dhe çmimeve përkatëse
3. Komunikimi me departamentin e blejeve në rastet e diferencave të cmimeve dhe mbyllja e faturës (postimi) në bazë të konfirmimit të marrë.
4. Njoftimi dhe komunikimi me furnitorët për diferencat e evidentuara gjatë kontrollit.
5. Kontabilizim i faturave të marra nga furnitoret për diferencat
6. Kontabilizim të shpenzimeve mujore për departamentin e shitjeve.
7. Rakordim mujor për librat e blerjes sipas marketeve dhe pikave të shitjeve të përcaktuara.
8. Rakordime peridike (mujore, 3 mujore, 6 mujore, vjetore) për faturat e blerjeve, konfirmimi i detyrimit
9. Importimi mujor i pikëve të stafit në sistem
10. Kontrolli i llogarive dhe raportimi mujor
11. Cdo detyrë tjetër që mund të ngarkohet sipas nevojës
Kualifikimet arsimore, profesionale, shkathtësite kyçe, aftësitë dhe përvoja:
• Arsim Universitar (Finance-Kontabilitet);
• Eksperiencë pune 1-3 Vjeçare në pozicione të ngjashme;
• I çertifikuar sipas kërkesave profesionale të postit;
• Aftësi të avancuara analitike, strategjike, planifikuese, organizative, mbikëqyrese dhe këshilluese;
• Aftësi profesionale në të shkruar dhe komunikim verbal,
• Njohje e avancuar e MS Office (Excel; Word; Outlook; PowerPoint);
• Aftësi për të mbajtur nivel të lartë të konfidencialitetit;
• Patent Shoferi e kategorisë “B”
SHËNIM: Ky përshkrim pune nuk është gjithë përfshirës. Punëmarrësi mund të kryej edhe detyra të tjera për plotësimin e nevojave të kompanisë.
Jeni të lutur të dërgoni aplikimin tuaj në adresën e-mail: jobs.peoplerus@consultant.com me subjekt “Kontabilist/e”
Emëroni CV-në sipas këtij formati (emër [hapsirë] mbiemër [hapsirë] CV).
Aplikimi juaj duhet të përmbajë një CV të përditësuar dhe një letër motivimi për pozicionin përkatës deri në 04 Dhjetor 2020.
Ju do të kontaktoheni nga ekipi People R Us nëse jeni përzgjedhur për të vijuar me proçesin e intervistave.
Në bazë të ligjit Për mbrojtjen e të Dhënave Nr. 9887, datë 10.03.2008, dhe rekomandimeve nga Institucioni i Komisionerit Për Mbrojtjen e të Dhënave, ju bëjmë me dije se tek ne CV-ja juaj është e sigurt dhe trajtohet në konfidencialitet të plotë.

More Information

  • This job has expired!
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 3 Jobs
  • Location Tiranë
  • Profili Konsulence