Kompania Office Center sh.p.k kerkon te punesoje Punonjes/e per ne shtypshkronje 34 views

Kompania Office Center sh.p.k, eshte nje nder kompanite me te medha ne Shqiperi ne fushen e produkteve kancelarike dhe jo vetem,
kerkon te punesoje Punonjes/e per ne shtypshkronje.

– Te kete eksperience ne punim makinerish ne prodhim
– Te jene te sjellshem dhe te perpikte ne detyrat e caktuara
– Mosha nuk perben kriter paresor

Procedura e Aplikimit:

Dergoni CV-te dhe dokumente te tjera qe vertetojne kualifikimet tuaja ne adresen numrin e telefonit: +355 68 203 0777 ose e-mail: oc@officepaper.al.
Te dhenat qe do te paraqitni nepermjet aplikimit tuaj do te ruhen dhe perpunohen vetem per qellime rekrutimi,
ne mbeshtetje te legjislacionit ne fuqi per mbrojtjen e te dhenave personale.
Me konkretisht sipas percaktimeve te Kushtetutes se Republikes se Shqiperise, Ligjit ne fuqi (Nr. 9887 date 10.03.2008)
“Per Mbrojtjen e te Dhenave Personale” dhe akteve nenligjore per zbatim.

More Information

Apply for this job Apply via Facebook
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 1 Jobs
  • Location Albania, Tiranë
  • Profili Tregti dhe Prodhim