Kompania Adis Konstruksion shpk kerkon Ekonomiste 268 views2 applications

Kompania Adis Konstruksion shpk ka nisur procesin e selektimit te kandidateve per pozicionin:
Ekonomiste

Detyrat:
1. Ndjek dhe regjistron faturimin dhe pagesat e klientëve
2. Kontrollon faturimet e të gjithe projekteve ne proces
3. Ben regjistrimin e faturave te blerjeve dhe shitjes
4. Harton Plan-Pagesat per likuidimin e furnitoreve sipas prioriteteve
5. Ndjek dhe regjistron në sistem veprimet e arkes dhe pagesave bankare
6. Kontrollon dhe rakordon me klientet dhe furnitoret ne baza mujore dhe sipas kerkeses
7. Kontrollon dhe vlerëson rezultatet e inventarit te gjendjes se magazinave
8. Deklarimimet e ndryshme ne DPT (Liber shitje-blerje, ESIG 025, ESIG 027, Tvsh,
Tatim i Mbajtur ne Burim, Tatim i Thjeshtuar mbi Fitim, Deklarimet Diva, etj

Kualifikimet dhe Aftesite e kerkuara:
– Arsim i larte ne fushën e ekonomise (mesataria e notave mbi 8)
– Eksperienca e mëparshme si ekonomiste +1 vit
– Njohuri te mira te gjuhes angleze
– Komunikim i shkelqyer dhe korrektese maksimale me stafin, eproret, klientet,
furnitoret dhe bashkepunetoret
– Integritet dhe pergjegjshmeri te larte
– Aftesi koordinuese shume te mira
– Eksperience ne proceset e faturimeve dhe pagesave
– Njohuri shume te mira te programeve financiare dhe paketes Microsoft Office,
vacanerisht te paketes New Microsoft Excel

Nese jeni te interesuar per kete pozicion, ju lutem dergoni cv tuaj, ne adresen: financaadis@gmail.com

More Information

Apply for this job Apply via Facebook
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 1 Jobs
  • Location Albania, Tiranë