Kompania Adis Konstruksion shpk ka nisur procesin e selektimit te kandidateve per pozicionin:Ekonomiste 130 views

Job Expired

Detyrat:
1. Mbajtje e gjithe kontabilitetit te ndermarjes (Blerje, Shitje, Arka , Banka ) ,
2. Perpunimi dhe interpretimi i gjithe informacionit financiar.
3. Mbajtje e kartelave/rakordimet e kliente/furnitore te perditesuara dhe hartimi i Plan-Pagesave per likuidimin e
furnitoreve sipas prioriteteve.
4.Përgatitja e faturave tatimore të shitjes bazuar në kontratat e nënshkruara mes palëve
5. Mbajtja e gjendjes së inventarit të magazinës, kartelave të artikujve, rakordimin e gjendjes kontabel dhe fizike.
6. Kryej aktivitete ne terren qe kane te bëjnë me pagesa dhe tërheqje, depozitim dokumentesh, qe lidhen me
institucione, banka, posta, ujësjellës, etj
7. Përgatitje te raporteve financiare në mënyrë periodike mujore
8. Mbajtje e arkes per biznesin, te kryej te gjitha veprimet me banken dhe raportim ditor i gjendjes se tyre,
9. Pergjegjesi direkte per maredheniet e ndermarjes me institucionet shteterore konform ligjit
mirembajta e gjithe dokumentave te tjera ne zyre,
10. Deklarimimet e ndryshme ne DPT (Liber shitje-blerje, ESIG 025, ESIG 027, Tvsh,
Tatim i Mbajtur ne Burim, Tatim mbi Fitimin, Deklarimet Diva, etj
11. Hartim i pasqyrave financiare vjetore .

Kualifikimet dhe Aftesite e kerkuara:
– Arsim i larte ne fushën e ekonomise
– Eksperienca e mëparshme si Ekonomiste ne zyre kontabiliteti +1 vit
– Eksperienca me programin financiar “Financa 5” dhe paketes Office (Exel, Word etj) eshte shume e rendesishme.

-Komunikim i shkelqyer dhe korrektese maksimale me stafin, eproret, klientet,
furnitoret dhe bashkepunetoret
– Integritet dhe pergjegjshmeri te larte
– Eksperience ne proceset e faturimeve dhe pagesave
– Njohje e programit te fiskalizimit DevPos,

 

Nese jeni te interesuar per kete pozicion, ju lutem dergoni cv tuaj, ne adresen: email :financaadis@gmail.com
Cel :0693364315

  • This job has expired!
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 1 Jobs
  • Location Albania, Tiranë