KEY ACCOUNT REPRESENTATIVE, Krka Representative Office in Tirana 65 views

Excellence is part of us!

We are one of the leading generic pharmaceutical companies worldwide. We appreciate knowledge and promote creativeness. We provide optimum working conditions. Creativity is our way of life, and excellence is part of us.

KEY ACCOUNT REPRESENTATIVE, Krka Representative Office in Tirana
is invited to join us in our creative efforts

 • Work closely with pharmacies to improve business relations and achieve targets in the territory of Albania, preferred by residence: Durres, Lushnje, Fier,Vlore (1/3 of the country).
 • Prepare, lead, coordinate, perform and monitor realization of marketing strategies, tactics and activities.
 • Coordinate with the District manager, Medical representatives and other co-workers to provide smooth business processes.

Conditions
• University degree with medical background
• Creativeness, communicativeness, decisiveness and self-initativeness
• Fluency in English (speaking and writing)
• 1 years working experience with leading people (preferably in generic pharmaceutical company)
• Ability to use Microsoft Office user tools
• Driving licence, B category

In a well-organised working environment, you will be able to realise your professional ambitions and develop your skills. Your achievements will be recognised and your work will be properly remunerated.

The interested candidates could sent the CV on E-mail: Info.AL@krka.biz
——————————————————————————————————————————————————

Përsosmëria është pjesë e jona!

Ne jemi një nga kompanitë kryesore farmaceutike gjenerike në mbarë botën. Ne vlerësojmë njohuritë dhe promovojmë kreativitetin. Ne ofrojmë kushte optimale të punës. Kreativiteti dhe përsosmëria është pjesë e jona.

PËRFAQËSUES PËR PARTNERË POTENCIAL në Krka Zyra e Përfaqësimit në Tiranë
është i ftuar të bashkohet me ne në përpjekjet tona krijuese

 • Të punojë ngushtë me farmacitë për përmirësimin e marrëdhënieve të biznesit dhe arritjen e objektivave në territorin e Shqipërisë, preferohet me vendbanim Durrës, Lushnje, Fier, Vlorë (1/3 e vendit).
 • Përgatitja, udhëheqja, koordinimi, kryerja dhe monitorimi i realizimit të strategjive, taktikave dhe aktiviteteve të marketingut.
 • Koordinoni me menaxherin e distriktit, përfaqësuesit mjekësorë dhe bashkëpunëtorët e tjerë për të ofruar proçese të qetë biznesi.

Kushtet
• Diplomë universitare me formim mjekësor
• Kreativitet, komunikueshmëri, vendosmëri dhe vetë-iniciativ
• Rrjedhshmëri e gjuhës angleze (të folurit dhe të shkruarit)
• 1 vit përvojë pune me drejtimin e njerëzve (mundësisht në kompani farmaceutike)
• Aftësia për të përdorur Microsoft Office;
• Patentë, kategoria B

Në një mjedis pune të organizuar mirë, ju do të jeni në gjendje të realizoni ambiciet tuaja profesionale dhe të zhvilloni aftësitë tuaja. Arritjet tuaja do të njihen dhe puna juaj do të shpërblehet siç duhet.

Të interesuarit të dërgojnë CV në anglisht në këtë adresë: 
Info.AL@krka.biz

More Information

Apply for this job
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 4 Jobs
 • Location Tiranë
 • Rruga/Zona Medar Shtylla
 • Tel/Mob 04 2467020
 • Profili Farmaceutike