Kerkojme Arketare 70 views

Shoqëria MERASTAR Sha.

 

e cila ushtron aktivitetin e saj në Tiranë që prej vitit 2003 në import/eksport dhe shitjen me shumicë e pakicë të aksesorëve dhe pjesëve të këmbimit për makina

kërkon ARKËTARE

 

Detyrat 

 • Të bëjë çeljen e arkës;
 • Të kryejë arkëtimet / pagesat për faturat e shitjeve / blerjeve;
 • Të rakordojë me klientët për faturat dhe gjendjen kreditore / debitore;
 • Të ndihmojë klientët me informacionet financiare që mund të kërkojnë;
 • Të regjistrojë pagesat e klientëve;
 • Të mirëmbajë faturat dhe të raportojë çdo mospërputhje te supervizori dhe të kryejë detyra të tjera në bashkëpunim me departamentin e financës.

 

 

Kualifikimet

 

 • Diplomë e arsimit të mesëm ose të lartë;
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese dhe të punojë në grup;
 • Të ketë aftësi analitike të mira dhe saktësi në hedhjen e të dhënave;
 • Preferohet të ketë njohuri të programit financiar Financa 5.

More Information

Only candidates can apply for this job.
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 1 Jobs
 • Location Tiranë
 • Rruga/Zona Rruga Pavaresia, Nr.14, Tirane (PAs Casa Italia)
 • Tel/Mob 0697999985
 • Profili Tregti me shumice