Kërkohet recepsioniste 257 views6 applications

Tiranë, ofrohet vend pune Recepsioniste.

Në kuadër të procesit të plotësimit të personelit, Spitali Salus kërkon të punësojë Recepsioniste në Spitalin “Salus” në Tiranë. Karakteristikat për kanditatët e suksesshëm janë:

• Diplomë universitare në Ekonomi,
• Të ketë eksperiencë pune në shërbimin e klientit, preferohet eksperienca në struktura spitalore,
• Aftësi shumë të mira komunikuese,
• Aftësi të mira bashkëpunimi dhe pune në grup,
• Të jetë njohëse e gjuhës Italiane dhe angleze.

Procedura e aplikimit:

Kandidatët aplikues, deri në datën 15.10.2023, duhet të nisin në adresën elektronike info@salus.al duke specifikuar pozicionin per te cilin aplikoni dhe dokumentacionin e mëposhtëm:

• Një CV të përditësuar, në gjuhën shqipe në formatin Europass.

Vetëm personat që plotësojnë kriteret e vendosura më sipër do të kontaktohen.

Të dhënat e aplikantëve mblidhen, përpunohen dhe trajtohen në përputhje me Ligjin nr. 9887, datë 10.03.2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” (i ndryshuar).

More Information

Apply for this job Apply via Facebook
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 9 Jobs
  • Location Albania, Tiranë
  • Profili Mjeksi