Kërkohet Graphic Designer 334 views5 applications

SHPALLJE VENDI VAKANT
Në kuadër të procesit të plotësimit të personelit, Spitali Salus kërkon Graphic designer me karakteristikat si më poshtë:

• Diplomë në Dizajn/Dizajn Grafik ose fusha të tjera të ngjashme.

• Aftësi të shkëlqyera dizajni dhe paraqitjeje, dhunti krijuese dhe origjinalitet.

• Të zhvilloj materiale grafike print si broshura, fletëpalosje, katalogë e materiale të tjera të lidhura me brandin e spitalit.

• Të zhvilloj materiale elektronike si banera online, grafika lëvizese, videoanimation dhe videographics.

• Të përmirësoj imazhin e spitalit përmes design në të gjithë materialet vizuale print dhe dixhitale.

• Të zhvilloj materiale vizuale/video e materiale të tjera dixhitale në funksion të rrjeteve sociale të spitalit dhe projekteve.

• Të krijojë kartëvizita dhe design-e grafike që i nevojiten spitalit, sipas nevojave dhe projekteve.

• Bashkëpunim kreativ me anëtarët e ekipit të marketingut për të përmirësuar imazhin e spitalit, përmes paraqitjes grafike të markës.

Procedura e aplikimit:

Kandidatët aplikues, deri në datën 30.09.2023, duhet të nisin në adresën elektronike info@salus.al dokumentacionin e mëposhtëm:

Një CV të përditësuar, në gjuhën shqipe;

Vetëm personat që plotësojnë kriteret e vendosura më sipër do të kontaktohen.

Të dhënat e aplikantëve mblidhen, përpunohen dhe trajtohen në mënyrë konfidenciale në përputhje me Ligjin nr. 9887, datë 10.03.2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” I ndryshuar.

More Information

Apply for this job Apply via Facebook
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 7 Jobs
  • Location Albania, Tiranë
  • Profili Mjeksi