KËRKOHET EKONOMIST/E 486 views15 applications

SHPALLJE VENDI VAKANT
Në kuadër të procesit të plotësimit të personelit Shoqëria O3 kërkon Ekonomist/e me karakteristikat si më poshtë:

• Të ketë kryer studimet e larta në degën përkatëse (preferohet dega finance-kontabilitet).
• Të ketë njohuri shumë të mira të programeve financiare, në vecanti programit Alpha dhe financa 5.
• Të ketë njohuri shumë të mira në përdorimin e Excel-it dhe njohuri të mjaftueshme në programet e tjera kompjuterike.
• Eksperiencat e punësimit në pozicione të ngjashme përbejnë avantazh.
• Aftësi shumë të mira komunikuese.
• Aftësi të mira bashkëpunimi dhe pune në grup.

Procedura e aplikimit:

Kandidatët aplikues, deri në datën 31 Tetor 2023, duhet të nisin në adresën elektronike info@o3-lab.al një CV të përditësuar, në gjuhën shqipe.

Vetëm personat që plotësojnë kriteret e vendosura më sipër do të kontaktohen.

Të dhënat e aplikantëve mblidhen, përpunohen dhe trajtohen në mënyrë konfidenciale në përputhje me Ligjin nr. 9887, datë 10.03.2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” I ndryshuar.

Apply for this job Apply via Facebook
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 7 Jobs
  • Location Albania, Tiranë
  • Profili Mjeksi