Kerkohet Asistente Zyre / Looking for office assistant 170 views

Kompania ndërkombëtare MG Recruitment kërkon të punësojë asistente zyre në Tiranë.

Detyrat / Përgjegjësitë:
– kerkim tregu;
– telefonata me kompani ndërkombëtare dhe dërgimi i informacionit;
– raport javor/mujor etj.
– data entry

Kapaciteti profesional:
– nivel i lartë i gjuhës angleze;
– Preferohen gjuhë të tjera
– njohuri bazë të softuerit bazë kompjuterik

– të jetë fleksibël me oraret

Dorëzimi i dokumentit:
– CV dhe foto;

Nuk kërkohet eksperience pune.
Mundësi të disponueshme me kohë të plotë ose të pjesshme.

Shënim: Jo të gjithë kandidatët do të kontaktohen, vetëm ata që do të përzgjidhen paraprakisht.

Aplikimi mund të dërgohet në e-mail: cv.mgrecruitment@outlook.com

Më shumë informacion
Rruga/Zona e Komunës së Parisit
Oferta për paga 2000 €/muaj me kohë të plotë
Kontaktoni: cv.mgrecruitment@outlook.com

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

MG Recruitment international company is looking to hire a new office assistant in Tirana.

Duty’s / Responsibility:
– market research;
– phones calls with international company’s and submission of the information’s;
– weekly / monthly report etc.
– data entry

Professional capacity:
– high level of English language;
– other languages are preferrable
– basic knowledge of computer basic software

– to be flexible with the schedules

Document submission:
– CV and photo;

No experience required.
Full time or part time opportunities available.

Note: not all candidate will be contacted, only the ones which will be preselected.

Application can be send to the e-mail: cv.mgrecruitment@outlook.com

More Information
Rruga/Zona Komuna e Parisit
Salary Offer € 2000/month full-time
Contact: cv.mgrecruitment@outlook.com

More Information

Only candidates can apply for this job.
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 1 Jobs
  • Location Tiranë
  • Rruga/Zona Komuna e Parisit
  • Profili Konsulence, Punesim, Sherbime, Sherbime Financjare