Kamarier /e 127 views1 application

Job Expired

Në kuadër të procesit të plotësimit të personelit Spitali Salus kërkon Kamarier /e me karakteristikat si më poshtë:

  • Të jetë i komunikueshem dhe bashkëpunues.
  • Të jetë i/e gatshme të punoj me dy turne.
  • Të respektojë me përpikmeri oraret dhe kushtet e punës
  • Shkathtësi në punë.
  • Aftesi të mira bashkëpunuese që te punojë në grup.
  • Preferohen kandidatë që njohin gjuhën italiane.

Procedura e aplikimit:

Kandidatët aplikues, deri në datën 05.12.2022, duhet të nisin në adresën elektronike info@salus.al duke specifikuar pozicionin per te cilin aplikoni dhe dokumentacionin e mëposhtëm:

Një CV të përditësuar, në gjuhën shqipe; Vetëm personat që plotësojnë kriteret e vendosura më sipër do të kontaktohen.

Të dhënat e aplikantëve mblidhen, përpunohen dhe trajtohen në mënyrë konfidenciale në përputhje me Ligjin nr. 9887, datë 10.03.2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” I ndryshuar.

Suksese!

More Information

  • This job has expired!
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 4 Jobs
  • Location Albania, Tiranë
  • Profili Mjeksi