Kamarier/e 65 views

Job Expired

Në kuadër të procesit të plotësimit të personelit Spitali Salus kërkon kamarier/e me karakteristikat si më poshtë:
-Të jetë i komunikueshem dhe bashkëpunues.
-Të jetë i/e gatshme të punoj me dy turne.
-Të respektojë me përpikmeri oraret dhe kushtet e punës
-Shkathtësi në punë.
-Aftësi të mira bashkëpunuese.
-Preferohen kandidatë që njohin gjuhën italiane.

Procedura e aplikimit:

Kandidatët aplikues, deri në datën 27 Gusht 2023, duhet të nisin në adresën elektronike info@salus.al duke specifikuar pozicionin per te cilin aplikoni dhe dokumentacionin e mëposhtëm:

-Një CV të përditësuar, në gjuhën shqipe në formatin Europass.

Vetëm personat që plotësojnë kriteret e vendosura më sipër do të kontaktohen.
Të dhënat e aplikantëve mblidhen, përpunohen dhe trajtohen në mënyrë konfidenciale në përputhje me Ligjin nr. 9887, datë 10.03.2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” I ndryshuar.
Suksese !

More Information

  • This job has expired!
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 4 Jobs
  • Location Albania, Tiranë
  • Profili Mjeksi