INXHINIER ZBATIMI (Palasë) 154 views1 application

Dimension për një kompani që operon në fushën e ndërtimit po kërkon të rekrutojë kandidatë profesionistë për pozicionin vakant “INXHINIER ZBATIMI”


Përgjegjësitë dhe Detyrat:

 • Mban dhe manaxhon kontaktin e perditshëm me nënkontraktoret.
 • Kujdeset për zbatimin e buxhetit të projektit.
 • Kujdeset dhe sigurohet që projekti është në përputhje me kërkesat ligjore duke përfshire ketu edhe mbajtjen e dokumentacionit në kantier
 • Eshte përgjegjës për sigurine teknike dhe fizike në Kantier;
 • Menaxhon burimet njerëzore në kantier.
 • Harton planin mujor/javor të punimeve dhe përgatit kërkesat për furnizim me materiale, fuqi punëtore, makineri.
 • Harton dhe kontrollon dokumentacionin teknik në objekte.
 • Harton librezat e masave dhe situacionet pjersore/finale dhe i dërgon për miratim tek Inxhinieri përgjegjës i Projektit.
 • Merr pjesë në hartimin dhe zbatimin e rregullores së sigurimit teknik.
 • Trajnon për punë specifike apo risqe te vecanta në varësi të procesit të punës.
 • Kryen inspektime dhe kontrolle të shpeshta të sigurisë.

 

Aftësi dhe Kualifikime:

 • Edukim i lartë në Degën Inxhinieri Ndërtim;
 • Minimumi 3 vjet eksperiencë pune si Inxhinier ndertimi.
 • Njohuri kompjuterike, Microsoft office, Autocad, Programe profesionale;
 • Aftësi të shkëlqyera komunikuese dhe negociuese;
 • Aftësi për të kryer një sërë detyrash në terren pa mbikqyrjen e eprorëve;
 • Aftësi të shkëlqyera për të krijuar dhe mbajtur komunikim korrekt dhe të përditshëm me administratën dhe eprorët.
 • Aftësi të shkëlqyera në komunikim dhe prezantim si dhe aftësi të mira për punë në grup;
 • Aftësia për të përcaktuar përparësitë dhe për të planifikuar punën në mënyrë efektive.

 


Si të aplikoni?

Për të aplikuar për këtë pozicion ju lutem dërgoni CV-në tuaj në adresën tonë të email-it:rekrutime@dimensionhr.al me subjekt “INXHINIER ZBATIMI”

Ju mirepresim!

*Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë nga Dimension sipas ligjit Nr. 9887 për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale” dhe do të përdoren nga Ne vetëm për qëllime rekrutimi

More Information

Apply for this job Apply via Facebook
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 33 Jobs
 • Location Tiranë
 • Rruga/Zona Rr.
 • Profili Konsulence, Punesim, Sherbime