Inxhinier Strukturor Senior 45 views

DBA PRO S.p.A. shoqeri e kontrolluar nga DBA Group SPA prej me shume se 30 vjetesh ofron shërbime të projektimit inxhinierik
për infrastruktura të rrjetëzuara ose të vetme, duke organizuar dhe administruar zinxhirët operativë dhe aktivitetet teknike të projekteve komplekse
(menaxhimi i ndërtimit, menaxhimi i sigurisë në kantieret e ndërtimit ) Gjithashtu kryen studime për Arkitekturë dhe Dizajn;
Studimet e fizibilitetit dhe Masterplani; Projektim arkitektonik paraprak, përfundimtar dhe ekzekutiv;
Koordinimi i projekteve të specializuara; Menaxhimi i punëve të përgjithshme dhe të specializuara.

Departamenti
: Civil Structure
Pozicioni: Inxhinier Strukturor Senior

Pershkrimi:
Personi i kërkuar do të merret me projektimin strukturor të punimeve civile dhe industriale, prodhimin e energjisë dhe rrjetet e telekomunikacionit.
Kualifikimet dhe kërkesat

  • Diplomë në inxhinieri ndërtimi me specializim në struktura
  • Eksperiencë të paktën 3 vjet në fushën e llogaritjes, projektimit, modelimit, përmasave dhe kontrolleve të konstruksionit të punimeve të çelikut dhe betonarmesë;
  • Njohuri të shkëlqyera të kodeve të llogaritjes strukturore (SAP2000, SISMICAD ose të tjerë):
  • Njohuri të standardit ISO 9000;
  • Njohja dhe përdorimi i Software BIM është një kërkesë preferenciale

Shënime
Ju lutemi, dërgoni aplikimin tuaj të plotë dhe CV- në, tek adresa: office@brahimajferizajlaw.albrahimaj.law@gmail.com

More Information

Apply for this job Apply via Facebook
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 17 Jobs
  • Location Tiranë
  • Profili Sherbime juridike