Inxhinier Ndertimi/ Strukturist 49 views

Kontakt eshte ne kerkim te Inxhinier Ndertimi/Strukturist per t’ju bashkuar ekipit!

Pershkrimi Punes:

 • Kontrollon zbatimin e punimeve në kantier sipas projektit të miratuar
 • Harton dhe kontrollon librezat e masave, relacionet e kontrollit te punimeve
 • Kontrollon punimet e nenkontraktoreve per zbatimin me cilesi te tyre dhe sipas grafikut te punimeve.
 • Vlereson performancen e punes se bere nga nenkontraktoret.
 • Identifikon dhe jep zgjidhje nga ana teknike për problemet gjatë punimeve.
 • Realizon marrjen e mostrave te analizave laboratorike per kontrollin cilesor te punimeve.
 • Formulon proces-verbalet për punimet shtesë, marrjen ne dorezim te punimeve.
 • Asiston drejtuesin e punimeve per supervizimin dhe menaxhimin e punimeve

Kriteret:

 • Të ketë përfunduar masterin në Inxhinieri Ndërtimi, Profili Strukturë
 • Te jete njohës i programeve si Autocad, Revit, Ms. Office, Ms. Project.
 • Te lexoje dhe interpretoje projektet.
 • Të ketë aftësi organizative dhe analitike ne zgjidhjen e problemeve
 • Të jetë i aftë të punojë në mënyrë të pavarur dhe në grup.

Apliko duke derguar cv-ne ne joana.kutulla@kontakt.al

Afati i aplikimeve deri me 15.07.2021!

More Information

Apply for this job Apply via Facebook
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 2 Jobs
 • Location Tiranë
 • Profili Ndertim