INXHINIER NDERTIMI (KOSTOIST) 638 views5 applications

Job Expired


Dimension HR për një nga kompanitë më të mëdha në industrinë e naftës dhe gazit, po kërkon të rekrutojë:

INXHINIER NDERTIMI (KOSTOIST)


DETYRAT E POZICIONIT

 • Evidenton kriteret per pjesemarrje ne tender.
 • Perpunon listen e materialeve te nevojshme ne perputhje me preventivin dhe specifikat si dhe pergatit kerkesen per oferte.
 • Pergatit analizen krahasimore per ofertat e dorezuara dhe ben propozimet perkatese per furnitorin qe do te perzgjidhet per negocim.
 • Pergatit me saktesi setin e dokumentave qe dergohen ne finance si pjese e procesit te pagesave.
 • Ndihmon ne mbledhjen e dokumentacionit tekniko financiar te tenderave dhe ne procesin e pergatitjes se dosjes per tu dorezuar.
 • Kontrollon analizen tekniko-financiare te ofertave dhe ndihmon ne pergatitjen e preventivit te plote per tender.
 • Harton dhe kompleton dokumentat e nevojshem per dosjen e tenderit.
 • Asiston ne pergatitjen e dokumentave permbylles te dosjes se objektitKUALIFIKIMET DHE AFTËSITË E KËRKUARA

Edukimi: Diplome ne Fakultetin e Inxhinierise se Ndertimit.
Eksperienca: Preferohet përvojë pune të paktën 3 vite në të njëjtin pozicion
Aftësi:

 • Te kete njohuri mbi materialet e ndertimit
 • Te kete njohuri te mira te anglishtes (cdo gjuhe tjeter perben perparesi)
 • Te kete aftesi komunikuese
 • Eksperience minimale ne fushen e prokurimeve
 • Eksperience minimale ne fushen inxhinierike, projektim ose zbatim.
 • Eksperience ne fushen e Tenderimeve.Menyra e aplikimit:

Mirëpresim aplikimin tuaj (CV) vetem në adresën tonërekrutime@dimensionhr.alme subjekt «Inxhinier/e Ndertimi (Kostoist)»
Bazuar ne aplikimin tuaj, ju bëjmë me dije se vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret e profilit do të njoftohen për intervistë nga stafi i Dimension.

JU MIREPRESIM!


*Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë nga Dimension sipas ligjit Nr. 9887 për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale” dhe do të përdoren nga Ne vetëm për qëllime rekrutimi.

More Information

 • This job has expired!
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 5 Jobs
 • Location Tiranë
 • Rruga/Zona Rr.
 • Profili Konsulence, Punesim, Sherbime