Inxhinier Ndertimi 160 views

Job Expired

DBH CONSTRUCTION sh.p.k është një kompani e themeluar në Tiranë në vitin 2020, e cila ofron shërbime në fushën e inxhinierisë civile dhe industriale.
Në kuadrin e zhvillimit të aktivitetit të saj DBH Construction kërkon të punesojë një person të kualifikuar dhe me eksperiencë në pozicionin Inxhinier Zbatimi në Dhërmi
 :

Detyrat:

 1. Organizon punën në kantierë, derjton dhe kontrollon hap pas hapi zbatimin e projektit.
 2. Propozon dhe zgjidh në bashkëpunim me projektuesin dhe supervizorin problemet që mund të lindin gjatë procesit të zbatimit.
 3. Harton Vlerësimin e Riskut për kantierin, bën instruktimin teknik të punonjësve për çdo muaj si dhe sa herë vijnë punonjës të rinj.
 4. Harton grafikun e punimeve si dhe bën përditësimin e tij vazhdimisht.
 5. Ka për detyrë të plotësojë të gjitha kushtet e kërkesat e Ligjit për mbrojtjen në punë dhe sigurimin teknik të punëtorëve.

 

Kriteret e punësimit:

 

 • Të ketë mbaruar studimet e larta për Inxhinieri Ndërtimi.
 • Të këtë përvojë pune minimumi 5 vjet si Inxhinier Ndërtimi ne zbatim.
 • Të ketë aftësi shumë të mira për organizimin e kantierit dhe drejtimin e punimeve.
 • Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese.
 • Të jetë fleksibël me orarin.
 • Të ketë njohuri shumë të mira të paketes Microsoft Office, si dhe të programeve inxhinierike si Autocad, etj.
 • Të këtë patentë të klasit B.

 

Përfitimet tuaja:

 • Pagë 150,000 ALL
 • Akomodimi dhe transporti sigurohen nga kompania.

 

Aplikantët janë të lutur të paraqesin interesin e tyre për këtë pozicion pune, duke dërguar CV-në në emailin: dbhconstruction20@gmail.com.

*Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të njoftohen për intervistë.

More Information

 • This job has expired!