Inxhinier Gjeodet Junior | Balfin Construction 27 views

Kompania Balfin Construction (ish Mane TCI), pjesë e Grupit BALFIN, është lider në ndërtim dhe investim të projekteve zhvilluese, në Shqipëri dhe rajon. E themeluar në vitin 2001, Balfin Construction është e specializuar në fushën e ndërtimeve civile dhe industriale, si: Qendra Tregtare, Godina Rezidenciale, Qendra Sociale dhe Kulturore, ndërtime industriale dhe infrastrukturë.

 

 

Balkan Finance Investment Group, BALFIN Group, është një nga grupet investuese më të rëndësishme dhe më të suksesshme net rajonin e Ballkanit Perëndimor. Gjeografikisht, Grupi BALFIN është i pranishëm në Austri, Shqipëri, Kosovë, Bosnjë dhe Hercegovinë, Maqedoninë e Veriut, Mal të Zi, Zvicër, Kroaci, Holandë dhe SHBA, me afërsisht 5,000 punonjës në total. Aktivitetet e Grupit BALFIN përfshijnë zhvillimin dhe menaxhimin e pasurive të patundshme, shitjet me shumicë dhe pakicë, sistemin bankar, menaxhimin e aseteve, mediat dhe logjistikën. Grupi BALFIN po rritet në mënyrë të qëndrueshme dhe kontribuon në përmirësimin e jetesës së komuniteteve përmes zhvillimit ekonomik, prezantimit të ideve të reja, punësimit dhe investimeve sociale.

 

 

Pozicioni:           Inxhinier Gjeodet Junior

Departamenti:   Teknik

Vendndodhja:    Green Coast, Palasë

 

Përmbledhja e Pozicionit: Qëllimi i përgjithshëm i këtij pozicioni është realizimi i detyrave për hartimin e rilevimeve topografike speciale që kërkojnë mjete dhe organizim të veçantë, punimeve top gjeodezike në objekte inxhinierike, punime speciale gjeodezike, rrjetë mbështetëse si dhe përpunime volumesh.

 

Detyrat dhe Përgjegjësitë Kryesore:

 • Kontrollon dhe siguron zbatimin e objekteve sipas projekteve dhe kondicioneve urbanistike;
 • Rilevime të ndryshme topografike në sisteme koordinative të ndryshme;
 • Ndihmon Inxhinierin Gjeodet në ndjekjen e punimeve të ndërtimit nga afër duke dhënë kuotat e kërkuara nga projekti;
 • Realizon azhurnime të ndryshme dhe lidhjet me sistemet koordinative relative dhe absolute;
 • Azhornon dhe kontrollon pikat e bazamentit për demtime të ndryshme;
 • Njohja e proceseve të ndërtimit për punimet gjeodezike;
 • Asiston piketimin dhe vendos me përgjegjësi piketat;
 • Kontrollon dhe siguron mirëmbajtjen e paisjeve topografike;

 

Edukimi: Të zotërojë diplomë universitare, dega Gjeodezi.

 

Kualifikime të tjera:

 • Eksperienca përbën avantazh në këtë pozicion;
 • Diplome në inxhinieri, preferohen kualifikime specifike për pozicionin;
 • Eksperiencë pune në fusha të ngjashme;
 • Vendimmarrës dhe me personalitet të fortë;
 • Njohje shume e mirë e standardeve të sigurisë dhe shëndetit në punë;
 • Njohuri shumë e mirë në përdorimin e programeve kompjuterike (AutoCad Civil 3D,CAD, Metashape, EXCEL);
 • Të punojë me Total Station & GPS;
 • Aftësi për të evidentuar dhe raportuar problemet;
 • Natyrë energjike dhe me iniciativë;
 • Njohje shumë e mirë e legjislacionit të urbanistikës;
 • Aftësi për të sugjeruar zgjidhje dhe për të marrë vendime;
 • Aftësi të mira komunikuese dhe shprehje e qartë e ideve dhe zgjidhjeve;
 • Aftësi për të punuar në skuadër.

 

 

Mënyra e aplikimit:

Të gjithë të interesuarit mund të aplikojnë duke dërguar CV-në e tyre dhe letrën e motivimit në link: https://balfinconstruction.zohorecruit.eu/jobs/Careers/21072000001981033/Junior-Geodetic-Engineer?source=CareerSite

 

 

Pas shqyrtimit do të kontaktohen vetëm kandidatët e përzgjedhur.

 

Afati i dorëzimit:  05.07.2024

*Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr. 9887 vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”.

More Information

Only candidates can apply for this job.
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 9 Jobs
 • Location Tiranë
 • Rruga/Zona Komuna e Parisit, Godina nr.3, kati 1
 • Profili Ndertim