Inxhinier Elektronik/Mekatronik 109 views

Job Expired

Në kuadër të procesit të plotësimit të personelit Spitali Salus kërkon Inxhinier Elektronik/Mekatronik me karakteristikat si më poshtë:

-Diplomё në Inxhinieri Elektronike/Mekatronike
-Të ketë eksperiencë pune dhe aftësi te mira bashkëpunuese.
-Të menaxhojë aktivitetet teknike tw spitalit dhe të mirëmbajtjes së aparaturave mjekësore
-Të jetë njohës i gjuhës Italiane dhe angleze.

Procedura e aplikimit:

Kandidatët aplikues, deri në datën 10 Maj 2023 duhet të nisin në adresën elektronike info@salus.al  një CV të përditësuar, në gjuhën shqipe.

Vetëm personat që plotësojnë kriteret e vendosura më sipër do të kontaktohen.

Të dhënat e aplikantëve mblidhen, përpunohen dhe trajtohen në mënyrë konfidenciale në përputhje me Ligjin nr. 9887, datë 10.03.2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” I ndryshuar.

More Information

  • This job has expired!
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 4 Jobs
  • Location Albania, Tiranë
  • Profili Mjeksi