Inxhinier elektrik / elektronik 152 views3 applications

Gen-Albfarma SH.p.k, kompani e specializuar në aparatura, materiale mjekësore dhe medikamente, kerkon
te punesoje INXHINIER ELEKTRIK ose ELEKTRONIK në Tirane, që të plotësojë kriteret e mëposhtme:
Përgjegjësitë Kryesore:

 • Monitorimi dhe ndjekja e ecurise se aparaturave ne klientet egzistues
 • Diagnostikimi dhe riparimi i defekteve te aparaturave mjekesore (per te cilat do ti ofrohen edhe
 • trajnimet perkatese)
 • Pergatitja e raporteve per punedhenesin lidhur me ecurine e punes.
 • Ndjekja e kalendarit te serviseve te aparaturave egzistuese ne kliente te ndryshem.

Kualifikimet:

 • Arsim i lartë, Fakulteti i Inxhinierise Elektrike / Elektronike
 • Përvojë e mëparshme jo më pak se 1 vit në pozicione të ngjashme (eksperienca e mëparshme në
 • distributorë te cilet kane aparaturash mjekesore përbën shumë avantazh)
 • Të njohe gjuhën angleze në nivel profesional (njohja e gjuhëve të tjera perben avantazh).
 • Te kete njohuri ne përdorimin e programeve kompiuterike lidhur me profilin e punes
 • Të jetë person i shkathët dhe i motivuar
 • Të ketë leje drejtimi automjeti te kategorise B.

Për të aplikuar në këtë pozicion pune, dërgo CV-në tek hr@gen-albfarma.com

More Information

Apply for this job Apply via Facebook
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 1 Jobs
 • Location Albania, Tiranë
 • Rruga/Zona Rr. e Durresit
 • Profili Farmaceutike