Inxhinier Elektrik 217 views

Job Expired

Detyrat:

-Harton projekte elektrike në funksion të kërkesave dhe nevojave specifike të kompanisë
-Shqyrton projektet elektrike ekzistuese për t’u siguruar nëse janë projektuar sipas kërkesës, parametrave dhe rregullave
-Rishikon dhe harton koston e instalimeve elektrike duke përgatitur preventivin total
-Përgatit dhe monitoron grafikun e zbatimit të punimeve elektrike, në përputhje me grafikun e përgjithshëm të projektit
-Planifikon, organizon dhe supervizon punën e ekipit elektrik për t’u siguruar se të gjitha punimet po kryhen sipas parametrave të përcaktuara në projekt
-Harton dhe koordinon punën për përgatitjen e manualeve të mirëmbajtjes së instalimeve elektrike.
-Te njohe dhe te përvetësoje portofolin e produkteve te kompanise dhe te jete I disponueshem qe ta zgjeroje ate ne rastet e nevojshme
-Jep zgjidhje teknike detajeve të paparshikuara në projekt dhe/ose rekomandon përmirësimin e tyre
-Raporton periodikisht mbi ecurinë e punimeve dhe projekteve të përfunduara.

 

Kualifikimet

-Të ketë mbaruar arsimin e lartë në degën e inxhinierisë elektrike
-Eksperiencë mbi 3 vite në këtë fushë
-Njohuri përsa i përket sistemeve elektrike civile dhe ato industriale
-Njohuri të mira kompjuterike, njohuri AUTOCAD, DiaLux, SketchUp, etj
-Aftësi komunikuese, bashkëpunuese dhe organizuese
-Njohuri të mira të gjuhës angleze (Perben perparesi njohja e nje gjuhe te dyte te huaj)

More Information

  • This job has expired!
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 2 Jobs
  • Location Tiranë
  • Profili Elektronike