INXHINIER DHE TEKNIK ELEKTRIK 50 views

Fredi Gjenerator kerkon Inxhinier Elektrik ose Teknik Elektrik per instalime gjeneratoresh, stabilizatoresh, UPS.

Detyrat kryesore:
Te kryeje instalime, sherbime mirembajtje, testime dhe riparime ne terren si dhe ne servis, te gjeneratoreve, stabilizatoreve, UPS ose cdo paisje tjeter elektrike qe kompania ofron.Te jete i afte te konstatoje defektet te vogla si te medha te ketyre produkteve.
Te jete i afte te gjeje zgjidhje sa me te shpejte te defekteve te produkteve qe vijne ne sevis ose te defekteve qe paisjet e klienteve mund te kene ne terren.
Te vizitoje ambjektin ku do kryehet montimi i produktit te klientit si dhe te propozoje zgjidhjen me te pershtatshme.
Te hartoje preventivin e materialeve te nevojshme (bazes materiale) per kryerjen e instalimeve.
Te asistoje departamentin e shitjes kur klienti kerkon specifikime te cilat kerkojne njohuri me te thelluara te anes teknike te produktit.
Te asistoje departamentet e tjera perkatese ne hartimin e ofertave kur kane paqartesi ne termat elektrike te perdorur ose ne specifikimit teknike te kerkuara.
Te ndjeke me perpikmeri udhezimet dhe detyrat qe i caktohen.
Kandidati duhet të plotësojë kushtet e mëposhtme:
Te kete mbaruar arsimin e larte ne degen Inxhinieri Elektrike ose Shkollen e Mesme Profesionale ne drejtimin Elektrik.
Te kete mbi 3 vite eksperience pune qe lidhet me instalim gjeneratoresh, ups, stabilizatoresh.
Te kete vullnetin te studioje produktet, skemat e instalimeve te tyre, pjeset elektrike zevendesuese kryesore.
Te jete I afte te punoje ne grup.
Te zoteroje gjuhen angleze.
Te jete I komunikueshem me koleget si dhe me klientet.
Te jete i gatshem te punoje me orare te zgjatura.
Te kete leje drejtim te klasit B.
Orari: 08:00-16:00
Adresa: Ish Sheshi Shqiponja, perballe ish Doganes

cel. 0689026835
email . marketingfredi@gmail.com

More Information

Only candidates can apply for this job.
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 2 Jobs
  • Location Albania, Tiranë
  • Profili Tregti dhe Prodhim