Infermier/e 110 views

Job Expired

Në kuadër të procesit të plotësimit të personelit Spitali Salus kërkon Infermier/e me karakteristikat si më poshtë:

-Diplome bachelor ne Infermieri.
-Diplomё Master Profesional nё kёtё fushё, tё perftuar nё institucione arsimore   universitare brenda apo jashtё vendit.
-Të ketë aftësi të mira bashkëpunues.
-Eksperienca profesionale në reanimacion është avantazh
-Të jetë njohës i gjuhës Italiane dhe angleze.

Procedura e aplikimit:

Kandidatët aplikues, deri në datën 01.07. 2023, duhet të nisin në adresën elektronike info@salus.al  dokumentacionin e mëposhtëm:

-Një CV të përditësuar, në gjuhën shqipe.

Vetëm personat që plotësojnë kriteret e vendosura më sipër do të kontaktohen.

Të dhënat e aplikantëve mblidhen, përpunohen dhe trajtohen në mënyrë konfidenciale në përputhje me Ligjin nr. 9887, datë 10.03.2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” I ndryshuar.

Suksese !

More Information

  • This job has expired!
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 5 Jobs
  • Location Albania, Tiranë
  • Profili Mjeksi