Infermier/e 228 views1 application

Job Expired

Në kuadër të procesit të plotësimit të personelit Spitali Salus
kërkon të punësojë Infermier/e në Klinikën “Salus” në Durrës.
Karakteristikat për kanditatët e suksesshëm janë:

-Diplomë bachelor ne Infermieri.
-Diplomё Master Profesional nё kёtё fushё, tё perftuar nё institucione arsimore universitare brenda apo jashtё vendit.
-Të ketë aftësi të mira komunikimi dhe aftësi për të punuar në grup.
-Përvoja në punë përbën avantazh.
-Të jetë njohës i gjuhes Italiane dhe angleze.

Procedura e aplikimit:

Kandidatët aplikues, deri në datën 30.11.2022, duhet të nisin në adresën elektronike info@salus.al dokumentacionin e mëposhtëm:

-Një CV të përditësuar, në gjuhën shqipe në formatin Europass;
-Një letër interesi për pozicion për të cilin aplikon;

Vetëm personat që plotësojnë kriteret e vendosura më sipër do të kontaktohen.
Të dhënat e aplikantëve mblidhen, përpunohen dhe trajtohen në mënyrë konfidenciale në përputhje me Ligjin nr. 9887, datë 10.03.2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” I ndryshuar.

Suksese!

More Information

  • This job has expired!
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 7 Jobs
  • Location Albania, Tiranë
  • Profili Mjeksi