HVAC Montues 62 views

Job Expired

Përgjegjësitë dhe detyrat:

 • Instalon pajisjet dhe produktet e HVAC rezidenciale dhe industrial.
 • Ndihmon instaluesit me përvojë në punët e zakonshme të instalimit të sistemit HVAC.
 • Instalon sistemin e ventilimit të tymit në banesa.
 • Ndihmon në aplikime të tjera të avancuara të produkteve HVAC.
 • Kryen detyrat administrative  të nevojshme për plotësimin e urdhrave të punës.
 • Kryen detyra të ndryshme, pune specifike të caktuara nga teknikët kryesorë ose eprorët.

Kualifikimet e kërkuara:

 • Të përfunduar programin e akredituar për sistemet HVAC ose ngjashëm.
 • Eksperiencë në instalimet HVAC rezidenciale apo edhe industriale.
 • Njohuri mbi PVC, instalimet e tubacioneve, të bakrit apo  gazit, etj.
 • Aftësi komunikimi dhe shërbimi ndaj klientit.
 • Aftësi për të lexuar dhe interpretuar vizatimet inxhinierike, raportet teknike, rregullat e sigurisë, udhëzimet e funksionimit dhe mirëmbajtjes,
 • Aftësi për zgjedhjeje të problemeve praktike.
 • Shkathtësi pune në ekip dhe individualisht.

More Information

 • This job has expired!
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 1 Jobs
 • Location Prishtine
 • Rruga/Zona Rr. Nazim Gafurri
 • Tel/Mob +38345440011
 • Profili Konsulence