HR SPECIALIST 160 views3 applications

DIMENSION është një kompani konsultuese, trajnuese dhe zbatuese në fushën e Menaxhimit Strategjik të Burimeve Njerëzore me një eksperiencë disa vjeçare të stafit të saj në Sistemin e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore.

Për një kompani të suksesshme, DIMENSION po kërkon të rekrutojë kandidatë në pozicionin vakant:

HR SPECIALIST

 

DETYRAT & PËRGJEGJËSITË
– Perpilon njoftimet per vende vakante pune dhe ndjek procesin e grumbullimit,selektimit te cv.
– Organizon procesin e intervistimit deri ne finalizim te kandidateve fitues.
– Kujdeset per plotesimin e dosjes se personelit te ri, per hapjen e userit, dhenien ne perdorim te
aseteve.
– Pergatit kontraten e punonjesve, emerimet perkatese.
– Ploteson dokumentat e largimit te punonjesve.
– Ben njoftimet perkatese stafit per punonjesit e rinj ne kompani.
– Merr pjese ne pregatitjen e planeve te trajnimit me shefat e departamenteve
– I komunikon stafit te ri rrregulloren e kompanise, procedurat, kulturen e kompanise etj.
– Kryerja e detyrave të tjera të caktuara ne departamentin e BNj

KUALIFIKIMET DHE AFTËSITË E KËRKUARA

Edukimi: Diplomë Universitare në Financë, Ekonomi, Administrim Biznesi.

Eksperienca: Minimalisht 3 vite experience pune në të njëjtin profil.
Aftësi:
– Të ketë njohuri teknike në lidhje me parimet, teoritë dhe praktikat e rekrutimit, përzgjedhjen etj
– Te kete aftesi te mira organizative dhe komunikuese

 


Mënyra e aplikimit:
Mirëpresim aplikimin tuaj (CV) në adresën tonë rekrutime@dimensionhr.al
Ju lutemi të specifikoni në subjektin e-mailit pozicionin vakant për të cilin aplikoni

JU MIRËPRESIM


*Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr. 9887 te vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale” dhe do të përdoren vetëm për qëllime rekrutimi

More Information

Apply for this job Apply via Facebook
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 10 Jobs
  • Location Tiranë
  • Rruga/Zona Rr."Abdyl Frasheri", Sheshi Wilson - Tirane
  • Profili Konsulence, Punesim, Sherbime