Helpdesk di 1° livello Sede di Scutari 90 views

F2A – Me mbi 900 punonjës, 2500 klientë aktive dhe një xhiro vjetore mbi 60 ml euro, lider në Itali në shërbimeve të ofruara në sektorin e Financës operative dhe Burimeve Njerëzore.

Ne kërkojmë IT helpdesk në zyrën tonë në Shkoder.

Jemi në kërkim të një personi që dëshiron të përballet me një mjedis dinamik dhe vazhdimisht në zhvillim, i cili vendos cilësinë e shërbimit në radhë të parë dhe që ka si synim rritjen e tij profesionale. Në F2A ne u besojmë punonjësve tanë, ne investojmë në ta në trajnime te vazhdueshme dhe mundesi te mëdha.

Detyrat
Ofroni mbështetje teknike për punonjësit duke ndjekur praktikat më të mira të industrisë.
Ofroni shërbime administrative dhe mbështetje për kompjuterët desktop, vendosjen e aplikacioneve, përditësimet e sigurisë.
Përgjigjuni pyetjeve dhe zgjidhni problemet e kompjuterit për punonjesit përmes sistemit të tickets, personalisht, përmes telefonit dhe emailit.
Vendosni kompjuterë dhe pajisje periferike (p.sh. kompjuterë, monitorë, printera, etj.); Vendosni pajisje për përdorim nga punonjësit, duke kryer ose siguruar instalimin e duhur të kabllove, sistemeve operative, harduerit, pajisjeve periferike ose softuerit të përshtatshëm.
Krijoni dhe mbani dokumentacion të detajuar për departamentin (udhëzues, politika, procedura).
Përgjigjuni kërkesave nëpërmjet sistemit të tickets sipas rastit; t’i komunikojë statusin menaxherit të drejtpërdrejtë; monitorojnë dhe ndjekin të gjitha kërkesat nga paraqitja deri te zgjidhja.
Kualifikimet
Diplomë Bachelor në shkenca kompjuterike, teknologji informacioni ose të ngjashme.
Njohuri te mira te gjuhes italiane.
2-4 vjet përvojë të lidhur ose çertifikata të ngjashme në vend të diplomës.

More Information

Only candidates can apply for this job.
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 1 Jobs
  • Location Tiranë
  • Profili Sherbime Financjare