Gazetar/e tereni (2) 141 views

Job Expired

Revista Ora shpallë konkurs për 3 vende pune:

 • Gazetar/e tereni (2)
 • Kemeraman

Gazetar/e, Gazetar/e Praktikant/e

Kushtet:

 • Të ketë njohuri themelore për punën e gazetarisë online (Fakulteti i Gazetarisë nuk është i obligueshëm)
 • Të ketë vetë-iniciativë për trajtimin e temave/problematikave të ndryshme
 • Të jetë në gjendje të punojë në presion
 • Të jetë i gatshëm të punojë në orare të ndryshme dhe të zgjatura brenda ditës
 • Të ketë njohuri për zhvillimet aktuale në vend
 • Përparësi do të kenë ata që kanë përvojë pune në media online dhe që njohin të paktën një gjuhë të huaj

Një kameraman/montazhier

Kushtet:

 • Të njoh punën me kamerë dhe me programe të montazhës
 • Të ketë përvojë pune në fushën e kamerës dhe montazhës
 • Të jetë i gatshëm të punojë në orare të ndryshme dhe të zgjatura brenda ditës

Konkursi mbetet i hapur prej datës 08.09.2023 – 30.09.2023.

Në titull duhet të ceket pozita e punës për të cilën konkuroni! CV-në me një foto mund ta dërgoni në e-mail adresën: info@revista-ora.com

Për intervistë do të ftohen vetëm kandidatët që përzgjodhën në rrethin e ngushtë.

More Information

 • This job has expired!