Financiere 317 views

Job Expired

Shoqeria “Eurogjici-Security”sh.p.k kerkon te punesoj “financiere” me eksperience pune.
Te jete marre me “Financen 5”.
Ndjek kontratat me klientet, pergatit faturat e shitjes sipas termave te kontrates dhe i
shperndan brenda afateve te percaktuara
2. Kryen kontabilizimin e faturave ne sistem financiar.
3. Pergatit e Librin e Shitjeve
4. Pergatit raportet ditore per arketimet e klienteve dhe cdo e drejte e lindur ndaj te treteve
si dhe
raporte te tjera sipas nevojave te Menaxhimit;
5. Ndjek veprimet me banken dhe arken, regjistron ne baze ditore veprimet e arkes dhe
bankave
– Kryen regjistrimin e veprimeve te arkes ne sistem;
Te kete njohuri mbi legjislacionin fiskal;
– Te kete njohuri shume te mira te programeve te paketes Microsoft Office;
Pagesa teper e kenaqeshme
Afati i fundit i aplikimit: 30/07/2022

Mund te kontaktoni ne nr. +355682002530 ose email: lauraeurogjici@gmail.com

More Information

  • This job has expired!
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 4 Jobs
  • Location Albania, Tiranë
  • Rruga/Zona Rruga Adem Jashari Lagjia Nr 8 Hyrja 10 Ap 3 Tirane
  • Tel/Mob +355682002530