FINANCIERE 103 views

“Lobby Home” sh.p.k është qendra më e re tregtare dhe inovative në fushën e arredimit me një siperfaqe prej 13’000 m.
Ne saj te krijimit dhe zgjerimit te Kompanise, kërkon kandidatë potencialë për pozicionin Financiere!

Roli dhe pergjegjesite:
Pergatitja e informacionit financiar te Shoqerise si dhe regjistrimi i te dhenave financiare ne sistemin kontabel,
duke u bazur ne informacionin e pasqyruar ne kontrata, fatura shitje & blerje, arka, levizjet bankare, etj., duke perfshire:

-Regjistrimin periodik i mallrave te importuar
-Regjistrimin i hyrje-daljeve ne magazine.
-Të mbikqyrë në vazhdimësi dhe me përpikmëri proceset financiare, të kryej analiza/kontrolle të rregullta të faturimeve & blerjeve, importeve
-Të mbaj raportet me klient-furnitor për ceshtjet financiare.
-Perben avantazh eksperienca ne pergatitjen e Payroll.

Kualifikimet dhe Aftesite e kerkuara:
-Diplome Universitare ne deget e Ekonomise.
-E preferueshme me pervoje pune mbi 3 vite ne kete sektor.
-Deshire per te punuar edhe per tu rritur profesionalisht.
-Të jetë person korrekt, i organizuar dhe i orientuar drejt realizimit të detyrave ne menyre te sakte dhe brenda afateve te përcaktuara.
-Të njohë mire programin financiar NAVISION.
-Të zoteroje aftesi te mira menaxheriale, edhe pune ne grup.
-Aftësi në analizimin e të dhënave financiare.

Kandidatët e interesuar, mund të aplikojnë duke dërguar CV e tyre në adresën e postës elektronike: hr@lobbyhome.al
*Ju informojmë se vetëm kandidatët e përzgjedhur do të njoftohen për intervistë.

More Information

Apply for this job Apply via Facebook
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 1 Jobs
  • Location Tiranë
  • Profili Mobilje