Financier/e Kostosh 78 views1 application

LUFRA shpk, e krijuar mbi 28 vite më pare, është sot kompania më e madhe e produkteve te qumeshtit në vende. Me fabrikë në Lushnje, Rrogozhinë dhe një fabrikë uji në Dukat, Vlorë, dhe prezente në të gjithë Shqipërinë me mbi 40 produkte të ndryshme për konsumatorin, aktualisht kërkon të punësojë një Financier/e per kostot per zyrat ne Lushnje.

Detyrat dhe Pergjegjesite:

 • Kontrollon periodikisht kostot e prodhimit, ben alokim te duhur te shpenzimeve dhe ndjek kostot e prodhimit ne baze recepturash.
 • Raporton ne lidhje me gjendjen kontabel te aseteve, linjave te prodhimit, makinerive, ndjek nga pikepamja kontabel shtimin e vleres ose zvogelimin e vleres se aseteve.
 • Kontrollon në bazë periodike nivelin e eficencës dhe shfrytëzimit maksimal të burimeve dhe analizon kostot duke marrë masat e nevojshme për arritjen e një eficence maksimale.
 • Manaxhon riskun që ndikon asetet dhe sigurohet që ato të mbahen në nivelet më të ulëta të mundshme.
 • Raportim dhe rakordim periodik ne lidhje me analizat e kotove, gjendjen e stokut te lendes se pare, dhe proceseve te prodhimit.
 • Detyra te tjera qe i caktohen ne lidhje te drejteperdrejte me pozicionin.


Kualifikimet:

 • Diplomë Universitare në Ekonomi/Finance.
 • Minimumi 2 vjet eksperiencë ne kete fushe.
 • Aftësi të shkëlqyera komunikimi në të folur dhe të shkruar.
 • Aftësi për të punuar e pavarur dhe të marrë vendime nën stres.
 • Njohuri të sistemit financiar MICROSOFT NAVISION NAV dhe sisteme të ngjashme financiare.
 • Njohuri te gjuhes Angleze.

Për te aplikuar për këtë pozicion, ju lutem dorëzoni dokumentet e poshtëpërmëndura: CV të detajuar; Letër Interesi, tek zyrat qëndrore të Lufra ose nëpërmjet e-mailit: hr@lufra.al

More Information

Apply for this job Apply via Facebook
Share this job